Linjemålning på golv

Linjemålning

Har du någon gång funderat på de linjer som är målad inne på en verkstad eller på ett stort lager? De där linjerna har en väldigt stark betydelse för hur man uppträder och åt vilket håll man ska ta vägen utan att för den delen behöva krocka. Vare sig du tänker på det eller inte så följer du markeringarna precis som om du skulle vara ute i trafiken och köra bil eller annat motorfordon.

Hållbarhet

Linjer som målas inomhus i till exempel verkstäder eller stora lagerlokaler måste vara slitstarka eftersom det kommer trafikeras en hel del både av de arbetande, men framför allt av truckar, bilar och andra fordon. Det finns olika material som används vid målning av linjerna, helt beroende på i vilket syfte linjerna målas. Det förekommer även linjer i olika färg för att klargöra färdriktningen. Ibland ser man symboler istället för färger. Det kan vara ett väldigt smart val att använda sig utav symboler. Ett sjukhus som hanterar en stor mängd patienter med olika problem kan ha väldigt stor nytta av att ha linjemarkeringar i sina kulvertar som visar med symboler åt vilket håll de ska ta sig. De som har problem med att läsa eller tyda skyltar har oftast en fördel med symboler målade på golvet. Symboler fyller även en annan funktion för de som inte förstår språket. Symboler går sällan att misstolkas, det är nästan som ett universellt språk.

Vilken nytta fyller linjerna?

Många har frågat sig varför det ska målas på golvet och om inte personalen förstår att hålla till höger där de kör med sina truckar på det stora lagret. Visst handlar det mycket om att alla ska hålla sin kurs för att undvika kollisioner. Det fungerar väldigt mycket som om du var ute i trafiken. Förutom det kan det fylla andra funktioner. Har du någon gång varit i ett varuhus där du följt markering och pilar på golvet för att ta dig från ena punkten till den andra så förstår du vad mer man kan använda linjerna till. Skulle en olycka vara framme så att man behöver evakuera en stor mängd människor samtidigt är det bra att det klart och tydligt framgår åt vilket håll alla ska röra sig mot. Tänk dig att du är inne i ett varuhus av typen Ikea och folk skulle behöva evakueras snabbt, det skulle bli en  katastrof om folk skulle börja springa mot strömmen.  Linjerna ska vara klara och tydligt i färdriktning och gärna med symboler som är självlysande även i mörker. Är det en rökfyllt lokal är det bra om markeringarna finns på golvet. Röken som är varm stiger upp mot taket så då bör man hålla sig nära golvet när man tar sig ut och om då linjerna finns där så blir det enklare att hitta ut ur en lokal som man inte känner till.

Lagar och regler

Det finns lagar och regler kring hur markeringarna och linjer ska se ut. Där olika fordon kör inomhus har man helmarkerade linjer i vit färg, ibland förekommer gula linjer. Förutom linjer kan man ibland se olika skyltar. De olika märkena som man kan se har olika färger. Röd står för förbud, gul för varning, blå för påbud samt grön för utrymningsvägar. Vissa färger är standardiserade enligt ISO.  Reglerna regleras av arbetsmiljöverket. Man bör absolut konsultera ett kunnigt företag som kan både färger och vilken typ av tålig färg som ska användas. Olika underlag kan kräva olika typer av färger och naturligtvis vilken typ av slitage som kommer att vara på platsen. Är det mycket tunga fordon så är det viktigt med tjock och stark färg. Alla råd kan du få från ett företag som specialiserat sig på att linjemålning. Förutom färgval vet de vilken bredd och avstånd linjerna ska ha.

Resultatet blir snyggt

När golvet är målat med den färg som den kommer ha, oftast i en ljusgrå nyans så ligger det blankt och speglar av sig mot ljuset och ger ett intryck av en fräsch arbetsplats. När linjerna tillkommer kommer det bli en mer ordnad helhet som ger intrycket av ordning och reda. Golvet kommer att bli lätt att städa med den högblanka färgen som bjuder minsta motstånd för att sopas eller tvättas. Tillsammans med det högblanka golvet och de raka linjerna får man en känsla av att en ordningsam arbetsplats där alla vet vad de ska göra och när det ska göra något utan att olyckan är framme. Du kan lugnt njuta av resultatet och låta arbetarna inta sina arbetsplatser och njuta av en organiserad och välstädad arbetsplats.

 

 

 

Kommentarer